Prava branitelja i obitelji Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, njihove obitelji i stradalnici - zakonska prava

Branitelji

Prava branitelja i obitelji


Prava branitelja i obitelji Hrvatskibranitelji iz Domovinskog rata, njihove obitelji i stradalnici imajuzakonom definirana prava

Dionice i udjeli
Pravo na dionice ostvarujete preko Fonda hrvatskih branitelja, adionicama možete slobodno raspolagati nakon isteka tri godine odnjihova stjecanja

Staž u dvostrukom trajanju
Vrijeme koje ste kao branitelj proveli u Domovinskom ratu u radnu seknjižicu upisuje kao staž u dvostrukom trajanju. Tako upisani stažaktivirajte u postupku odlaska u mirovinu

Mirovinska prava
Kao branitelj ili član obitelji smrtno stradalog branitelja imateposebna prava iz mirovinskog osiguranja koja uključuju i pravo naprofesionalnu rehabilitaciju

Pripadnici HVO-a
Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane imaju pravo na razliku invalidskemirovine, dok članovi obitelji poginulih pripadnika HVO-a imaju pravona razliku obiteljske mirovine

Prednost pri zakupu poslovnog prostora
Branitelji i njihove obitelji imaju prednost pri zakupu poslovnogprostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost sjedinicima državne uprave i lokalne samouprave i pravnim osobama unjihovom vlasništvu

Stipendije i školarine
Branitelji i djeca branitelja za vrijeme srednjoškolskog ivisokoškolskog obrazovanja imaju pravo na stipendiju, a tijekomposlijediplomskog studija pravo na naknadu dijela troškova školarine

Besplatni udžbenici
Djeca poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, HRVI injihova djeca kao i sami branitelji koji se školuju imaju pravo nabesplatne udžbenike

Oslobođenje od plaćanja pristojbi i naknada
Članovi obitelji hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnihinvalida oslobođeni su plaćanja određenih sudskih, upravnih ijavnobilježničkih pristojbi

Pokop uz vojne počasti
Poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije, kao iumrli hrvatski ratni vojni invalidi i branitelji imaju pravo na pokopuz vojne počasti

Uređenje groba s nadgrobnim spomenikom
Poginuli hrvatski branitelji i umrli hrvatski ratni vojni invalidiimaju pravo na plaćene troškove uređenja groba s nadgrobnim spomenikom

 


Izvor: http://www.mojauprava.hr 

Centri za pomoć


Centri za pomoć pružaju pravnu, socijalnu, zdravstvenu i psihološku pomoć

Centri za psihosocijalnu pomoć

Pravnu, socijalnu ili psihološku pomoć možete zatražiti u Centru za psihosocijalnu pomoć u svojoj županiji

Centar za krizna stanja
Sudionici i stradalnici Domovinskog rata zdravstvenu pomoć mogu potražiti u Centru za krizna stanja, osobno ili putem telefona

Regionalni centri za psihotraumu
Branitelji oboljeli od PTSP-a i drugih psihičkih poremećaja pomoć mogu potražiti u regionalnim centrima za psihotraumu

 


Izvor: http://www.mojauprava.hr 

Zdravlje, invalidi


Za ozljede i bolesti koje su posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu predviđene su posebne mjere u zdravstvenoj zaštiti

Zdravstvena zaštita

Ako je vaša bolest, rana ili ozljeda neposredna posljedica sudjelovanjau Domovinskom ratu, imate pravo na viši standard zdravstvene zaštite odone koja je zajamčena obveznim osiguranjem

Medicinska rehabilitacija

Prijedlog za medicinsku rehabilitaciju daje vaš liječnik opće medicine, a prema mišljenju i nalazu liječnika specijalista
Ortopedska i druga pomagala
Za sufinanciranje nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja su vampotrebna odobrava se do dva puta više od iznosa koji za isto pomagalodaje HZZO

Liječenje i lijekovi bez participacije

Tijekom liječenja od bolesti koje su posljedica sudjelovanja uDomovinskom ratu imate pravo na nadoknadu participacije koju steplatili za liječenje i lijekove

Liječenje u inozemstvu

Tijekom liječenja u inozemstvu imate pravo na pratnju druge osobe. Akovam HZZO nije odobrio pratitelja, troškove za njega nadoknadit ćeMinistarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Liječenje u hiperbaričnoj komori

Stopostotni hrvatski ratni vojni invalidi I. skupine imaju pravo naliječenje u hiperbaričnoj komori u Splitu, uz plaćene troškove boravk

 

Izvor: http://www.mojauprava.hr 

Pomoć, olakšice, subvencije


Za pokretanje vlastitih projekata ili zapošljavanje braniteljima se dodijeljuju različiti oblici potpora

Carinske i porezne olakšice
Pri kupnji ili uvozu osobnog automobila, strojeva i opreme zaobavljanje gospodarske djelatnosti imate pravo na carinske i porezneolakšice

Opskrbnina
Kao korisnik obiteljske ili osobne invalidnine te kao hrvatskibranitelj, nesposobni za privređivanje, imate pravo na opskrbninu, a unekim slučajevima i na dodatak za pripomoć u kući

Jednokratna novčana pomoć
U slučajevima teže bolesti ili smrti člana uže obitelji, elementarnenepogode u kućanstvu i nekim drugim okolnostima imate pravo najednokratnu novčanu pomoć

Potpora za proširenje postojeće djelatnosti
Poslodavac koji otvara nova radna mjesta za nezaposlene branitelje iličlanove obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih branitelja možedobiti potporu do 135.000 kuna

Zadruge branitelja
Uključivanjem u zadrugu osiguravate zajednički nastup na tržištu, a zanovoosnovane zadruge možete dobiti potporu u iznosu do 150.000 kuna

Potpora projektima braniteljskih zadruga
Zadruga koja je uspješno poslovala u razdoblju od 12 mjeseci prijepodnošenja zahtjeva i koja povećava broj zadrugara-hrvatskih braniteljamože dobiti potporu do 50.000 kuna

 


Izvor: http://www.mojauprava.hr 

Stambeno zbrinjavanje


Doznajte što je potrebno za dobivanje stambenog kredita po uvjetimapovoljnijim od tržišnih ili za dodjelu kuće ili stana u državnomvlasništvu

Pravo na stambeni kredit
Članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih braniteljakao i hrvatski ratni vojni invalidi imaju pravo na podizanje stambenogkredita po povoljnijim uvjetima od tržišnih

Zahtjev za dodjelu kredita
Zahtjev za dodjelu stambenog kredita podnosite najkasnije do 30.studenoga za iduću kalendarsku godinu, a potrebni dokumenti ovise ovrsti kredita za koji ste se opredijelili

Iznos kredita
Kredit za kupnju stana ili kuće može iznositi najviše 700 eura početvornom metru, a za ostale vrste kredita visinu određuje stručnakomisija

Kamatne stope i rokovi otplate
Kamatna stopa na dodijeljene kredite za hrvatske ratne vojne invalide razlikuje se ovisno o postotku oštećenja organizma

Liste prvenstva
Liste prvenstva, na temelju kojih ostvarujete pravo na dodjelustambenog kredita, objavljuju se u siječnju u uredima državne uprave užupanijama

Organizirana izgradnja
Do realizacije odobrenog stambenog kredita za kupnju kuće ili stana uorganiziranoj izgradnji možete koristiti status zaštićenog najmoprimca

Dodjela stana ili kuće u državnom vlasništvu

Zahtjev za otkup stana ili kuće podnosite tijelu državne uprave kojeupravlja objektom u kojem živite, a popust pri kupnji ostvarujetesukladno postotku oštećenja organizma

 


Izvor: http://www.mojauprava.hr 

Zapošljavanje


Posebne mjere za lakše zapošljavanje branitelja i članova obitelji poginulih branitelja

Stručno osposobljavanje
Sufinanciranje do iznosa od 7000 kuna možete dobiti za programe čijimzavršavanjem stječete zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu

Prednost pri zapošljavanju
Prednost pri zapošljavanju u javnim službama i ustanovama, tijelimadržavne uprave i tvrtkama u državnom vlasništvu imate samo akoispunjavate uvjete iz natječaja i ako ste nezaposleni

Poticanje samozapošljavanja
Poticaj za samozapošljavanje od 30.000 kuna možete dobiti akonamjeravate pokrenuti obrt, trgovačko društvo ili poljoprivrednogospodarstvo. Utrošite li ih namjenski, sredstva ne trebate vraćati

   


Izvor: http://www.mojauprava.hr

Branitelji


OBAVIJEST ČITATELJIMA BRANITELJSKOG PORTALA

Offline - Braniteljski portal

Poštovani posjetitelji i prijatelji Braniteljskog portala, Molimo Vas da uvažite našu ispriku jer Vam Braniteljski portal zbog tehničke nadogradnje tijekom sutrašnjeg dana neće biti dostupan.

Društvo


OBAVIJEST ČITATELJIMA BRANITELJSKOG PORTALA

Offline - Braniteljski portal

Poštovani posjetitelji i prijatelji Braniteljskog portala, Molimo Vas da uvažite našu ispriku jer Vam Braniteljski portal zbog tehničke nadogradnje tijekom sutrašnjeg dana neće biti dostupan.

Tehnologija


Srpski hakeri Tesla Team napali stranice hrvatskih pravaških stranaka

Hacked by teslateam

Sa pravom se moze reci da je rodonacelnik ustastva, kakvog ga mi danas poznajemo, hrvatski "otac domovine" Ante Starcevic. Taj licki polu-Srbin rodjen u Zitniku kod Gospica vec kao student teologije i filozofije artikulise svoje politicke stavove koji ce biti nesto novo na tadasnjoj politickoj sceni Hrvatske, početak je poruke koju su hakeri ostavili pravašima.

Ratni zločini


Umro okrivljenik za ratni zločin Rajko Milošević

KBC Osijek

OSIJEK, 2. travnja 2013. - U Kliničkom bolničkom centru (KBC) Osijek umro je Rajko Milošević (54), okrivljenik za ratni zločin protiv hrvatskih civila u Bapskoj od 1992. do 1995. godine, koji je čekao početak ponovljenog suđenja za to kazneno djelo, izvijestio je Županijski sud u Osijeku, dodajući kako je Milošević zbog karcinoma od kojeg je bolovao bio pod stalnim liječničkim nadzorom.

Sport

Kultura