Liste prvenstva


Liste prvenstva, na temelju kojih ostvarujete pravo na dodjelu stambenog kredita, objavljuju se u siječnju u uredima državne uprave u županijama

Pravo na dodjelu stambenog kredita ostvarujete na temelju liste prvenstva koju utvrđuje Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidanosti za svaku kalendarsku godinu.

Rokovi

Pri utvrđivanju prvenstva uzimaju se u obzir odlučujuće činjenice na dan 30. studenoga. Nakon bodovanja svakog podnositelja zahtjeva izrađuje se lista prvenstva koja se objavljuje u siječnju na oglasnoj ploči ureda državne uprave u županijama. Adrese i kontaktne podatke ureda možete pronaći na stranicama Središnjeg državnog ureda za upravu

Uredi državne uprave u županijama (otvara novi prozor).

Na listu prvenstva možete uložiti prigovor u roku 15 dana od objave. Nakon isteka roka za prigovor lista postaje konačna, a primjenjuje se od 1. ožujka i vrijedi do nove liste prvenstva.

Sadržaj liste

Liste prvenstva utvrđuju se prema županijama ovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva i sadrže:

    * redni broj
    * ime i prezime podnositelja zahtjeva
    * broj članova obitelji
    * ukupan broj ostvarenih bodova
    * namjenu stambenog kredita.

Pri odlučivanju o dodjeli stambenih kredita pod članovima uže obitelji podrazumijevaju se bračni i izvanbračni drug i djeca (bračna, izvanbračna, pastorčad i posvojena) koja u trenutku donošenja odluke žive s podnositeljem zahtjeva u zajedničkom domaćinstvu do punoljetnosti, odnosno do završetka redovnog školovanja.

Djeca koja su proglašena nesposobnom za privređivanje, odnosno samostalan rad smatraju se članom zajedničkog domaćinstva neovisno o godinama života.

Mjerila za bodovanje

Mjesto na listi prvenstva ostvarujete bodovanjem po sljedećim mjerilima:

   1. obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100 posto - I. i II. skupine - 110 bodova
   2. ostali HRVI i članovi uže obitelji umrloga HRVI
          * broj bodova prema postotku oštećenja organizma - od 100 do 20 bodova
   3. vrijeme provedeno u logoru
          * za svaki mjesec proveden u logoru - 10 bodova
   4. vrijeme provedeno u Hrvatskoj vojsci:
          * do mjesec dana - 3 boda
          * po jednom mjesecu - 5 bodova
   5. trajna nesposobnost za samostalan rad i privređivanje
          * po članu obitelji - 24 boda
   6. broj stradalih srodnika sukladno članku 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji:
          * po članu - 12 bodova
   7. broj uzdržavanih članova obitelji (do 15, odnosno do 26 godina)
          * po članu obitelji - 12 bodova
   8. uvjeti stanovanja:
          * u podstanarstvu - 15 bodova
          * u neodgovarajućem stanu ili kući - 10 bodova
          * kod roditelja - 3 boda.

Ako na listi postoji više podnositelja s istim brojem bodova, prednost se utvrđuje prema vremenu pristupanja Hrvatskoj vojsci.

Redoslijed zbrinjavanja

Stambeno zbrinjavanje provodi se razvrstavanjem u skupine sljedećim redoslijedom:
I. skupinu čine:

    * obitelj smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
    * obitelj zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
    * hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100 posto - I. i II. skupine
    * članovi uže obitelji umrloga HRVI-ja s istim oštećenjem organizma.

II. skupinu čine HRVI s oštećenjem organizma od 90 do 50 posto i članovi uže obitelji umrloga HRVI s istim oštećenjem organizma.

III. skupinu čine HRVI s oštećenjem organizma od 40 do 20 posto i članovi uže obitelji umrloga HRVI s istim oštećenjem organizma.

Branitelji


OBAVIJEST ČITATELJIMA BRANITELJSKOG PORTALA

Offline - Braniteljski portal

Poštovani posjetitelji i prijatelji Braniteljskog portala, Molimo Vas da uvažite našu ispriku jer Vam Braniteljski portal zbog tehničke nadogradnje tijekom sutrašnjeg dana neće biti dostupan.

Društvo


OBAVIJEST ČITATELJIMA BRANITELJSKOG PORTALA

Offline - Braniteljski portal

Poštovani posjetitelji i prijatelji Braniteljskog portala, Molimo Vas da uvažite našu ispriku jer Vam Braniteljski portal zbog tehničke nadogradnje tijekom sutrašnjeg dana neće biti dostupan.

Tehnologija


Srpski hakeri Tesla Team napali stranice hrvatskih pravaških stranaka

Hacked by teslateam

Sa pravom se moze reci da je rodonacelnik ustastva, kakvog ga mi danas poznajemo, hrvatski "otac domovine" Ante Starcevic. Taj licki polu-Srbin rodjen u Zitniku kod Gospica vec kao student teologije i filozofije artikulise svoje politicke stavove koji ce biti nesto novo na tadasnjoj politickoj sceni Hrvatske, početak je poruke koju su hakeri ostavili pravašima.

Ratni zločini


Umro okrivljenik za ratni zločin Rajko Milošević

KBC Osijek

OSIJEK, 2. travnja 2013. - U Kliničkom bolničkom centru (KBC) Osijek umro je Rajko Milošević (54), okrivljenik za ratni zločin protiv hrvatskih civila u Bapskoj od 1992. do 1995. godine, koji je čekao početak ponovljenog suđenja za to kazneno djelo, izvijestio je Županijski sud u Osijeku, dodajući kako je Milošević zbog karcinoma od kojeg je bolovao bio pod stalnim liječničkim nadzorom.

Sport

Kultura