Tko strahuje od Registra? Donosimo 13 najvećih "famoznih" braniteljskih povlastica


Povlastice braniteljaNAKON bure koja se podigla objavom Registra branitelja, treba se podsjetiti na "famozne" povlastice koje s pravom uživaju branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Pri tom pažnju treba obratiti na one povlastice koje su mogle biti interesantne svima onima koji su ih sebi i svojoj obitelji pribavili, a da ni dan na bojištu nisu proveli. Govorimo o invalidskim mirovinama, pravu na zapošljavanje i stambenom zbrinjavanju, te naročito o pravu na dionice, prednosti pri zakupu poslovnog prostora te carinskim olakšicama na uvoz automobila. Ovdje su u simplificiranoj varijanti iznesena najznačajnija prava branitelja i njihovih obitelji.

1. PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Članovi obitelji poginulog, zatočenoga ili nestaloga branitelja, HRVI i branitelji s utvrđenim oštećenjem organizma od najmanje 30 posto oslobađaju se plaćanja participacije. Ranjavani branitelj ili onaj čija je bolest neposredna posljedica sudjelovanja u ratu ima pravo na potpunu medicinsku rehabilitaciju i na sva potrebna pomagala, lijekove i liječenje bez naknade, kao i pravo na prvenstvo korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu s pratnjom druge osobe.

2. PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA
Branitelju koji ostvaruje pravo na starosnu mirovinu, a da je ona manja od mirovine koja bi mu pripadala za 40 godina mirovinskog staža, osobni bod povećava se ovisno o vremenu provedenom u ratu. Ako je branitelj zbog ranjavanja, ozljeđivanja, zatočeništva u logoru ili obolijevanja tijekom rata nesposoban za rad, ima pravo na invalidsku mirovinu, koja se određuje razmjerno utjecaju pojedinih uzroka na invalidnost. Branitelj ima pravo i na profesionalnu rehabilitaciju tijekom koje ima pravo na naknadu u iznosu invalidske mirovine. Članovi obitelji poginulog branitelja imaju pravo na obiteljsku mirovinu.

3. PRAVO NA DOPLATAK ZA DJECU
Djeci poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja pripada doplatak za djecu u najvišem predviđenom iznosu.

4. PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE
Tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga tijela državne vlasti, jedinice lokalne i regionalne samouprave obavezna su prednost prilikom zapošljavanja dati djetetu poginulog branitelja, hrvatskom ratnom vojnom invalidu, članu obitelji poginulog branitelja, dragovoljcu i branitelju iz Domovinskog rata ukoliko ispunjavaju tražene uvjete uz natječaja. Isto su obavezne poštovati i javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežito vlasništvu RH i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave.

5. PRAVO NA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Pravo na stambeno zbrinjavanje, prednost pri istom te mogućnost kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate imaju branitelji koji nemaju riješeno stambeno pitanje ili je ono riješeno na neodgovarajući način. Isto se pravo ostvaruje i dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, njihovu izgradnju, zatim za razliku u površini, za nadogradnju, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, poboljšanje uvjeta stanovanja, te mogućnošću kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita imaju članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja i ratni vojni invalidi. Stopostotni invalidi koji se kreću isključivo u invalidskim kolicima stambeno se zbrinjavaju po posebnom programu Vlade izgradnjom kuće s posebnom prilagodbom.

6. PRAVO NA DIONICE, ODNOSNO UDJELE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA BEZ NAPLATE
Pravo na dionice u tvrtkama iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju i udjele u pravnim osobama u vlasništvu RH imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, branitelji i obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih branitelja te HRVI iz Domovinskog rata. Branitelji i obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih branitelja te HRVI iz Domovinskog rata oslobađaju se poreza na promet dionica.

7. OSTALA PRAVA

PREDNOST PRI UPISU U OBRAZOVNE USTANOVE
Djeca poginulog, zatočenoga ili nestaloga branitelja, HRVI iz Domovinskog rata i djeca HRVI iz Domovinskog rata, branitelji iz Domovinskog rata, dragovoljac i djeca dragovoljca izravno se upisuju u srednje škole i visoka učilišta pod uvjetom da prijeđu bodovni, odnosno razredbeni prag te da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u srednjim školama i visokim učilištima u kojima se provodi prijamni ispit.

PRAVO NA STIPENDIJU
Branitelji, djeca poginulih, zatočenih ili nestalih branitelja, HRVI iz Domovinskog rata i djeca HRVI, dragovoljac i djeca dragovoljca iz Domovinskog rata imaju pravo na stipendiju tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga dodiplomskog studija te pravo na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima. Ista djeca imaju prednost pri smještanju u učeničke, odnosno studentske domove te pravo na besplatne udžbenike.

PREDNOST PRI ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA
Branitelji i članovi njihovih obitelji imaju pravo prednosti pri zakupu poslovnog prostora u kojem bi pokrenuli svoj obrat ili neku drugu profesionalnu djelatnost ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude.

CARINSKE I DRUGE OLAKŠICE
Stopostotni invalidi imaju pravo na osobni automobil koji im u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti svakih 7 godina. Bračni drug, punoljetna djeca i roditelji poginulih, zatočenih ili nestalih branitelja imaju pravo na uvoz osobnog auta bez plaćanja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost jednokratno. Isto pravo imaju i ratni vojni invalidi svakih pet godina. Tako stečen auto ne smije se prodati ili darovati naredne dvije godine. U suprotnom, vlasnik je dužan platiti carinu, posebni porez i porez na dodanu vrijednost. Automobil članovi obitelji mogu prodati ili darovati jedino ukoliko je korisnik automobila umro prije isteka navedenog roka.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA NAKNADE ZA PRENAMJENU POLJOPRIVREDNOGA ZEMLJIŠTA
Članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja, HRVI i branitelji koji su na bojištu bili najmanje tri mjeseca oslobođeni su od plaćanja jednokratne naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH, UPRAVNIH I JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISTOJBI
Od plaćanja sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi u postupku ostvarivanja prava iz ovoga Zakona oslobođeni su članovi obitelji poginulog, zatočenoga ili nestaloga branitelja.

PRAVO NA OBNOVU
Članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestaloga branitelja, HRVI iz Domovinskog rata, koji na teritoriju RH nemaju u vlasništvu, odnosno koji nisu ostvarili pravo na odgovarajuću kuću ili stan, mogu ostvariti pravo na obnovu potrebne stambene površine u obiteljskom domu prema broju članova svoje uže obitelji.

ddrrh.com

Branitelji


OBAVIJEST ČITATELJIMA BRANITELJSKOG PORTALA

Offline - Braniteljski portal

Poštovani posjetitelji i prijatelji Braniteljskog portala, Molimo Vas da uvažite našu ispriku jer Vam Braniteljski portal zbog tehničke nadogradnje tijekom sutrašnjeg dana neće biti dostupan.

Društvo


OBAVIJEST ČITATELJIMA BRANITELJSKOG PORTALA

Offline - Braniteljski portal

Poštovani posjetitelji i prijatelji Braniteljskog portala, Molimo Vas da uvažite našu ispriku jer Vam Braniteljski portal zbog tehničke nadogradnje tijekom sutrašnjeg dana neće biti dostupan.

Tehnologija


Srpski hakeri Tesla Team napali stranice hrvatskih pravaških stranaka

Hacked by teslateam

Sa pravom se moze reci da je rodonacelnik ustastva, kakvog ga mi danas poznajemo, hrvatski "otac domovine" Ante Starcevic. Taj licki polu-Srbin rodjen u Zitniku kod Gospica vec kao student teologije i filozofije artikulise svoje politicke stavove koji ce biti nesto novo na tadasnjoj politickoj sceni Hrvatske, početak je poruke koju su hakeri ostavili pravašima.

Ratni zločini


Umro okrivljenik za ratni zločin Rajko Milošević

KBC Osijek

OSIJEK, 2. travnja 2013. - U Kliničkom bolničkom centru (KBC) Osijek umro je Rajko Milošević (54), okrivljenik za ratni zločin protiv hrvatskih civila u Bapskoj od 1992. do 1995. godine, koji je čekao početak ponovljenog suđenja za to kazneno djelo, izvijestio je Županijski sud u Osijeku, dodajući kako je Milošević zbog karcinoma od kojeg je bolovao bio pod stalnim liječničkim nadzorom.

Sport

Kultura